Privacyverklaring

Inleiding

Bij Vandenbroucke hechten we veel waarde aan gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring leest u hoe we de privacy van de bezoekers van onze website waarborgen en hoe Vandenbroucke uw persoonlijke gegevens behandelt.

Contactgegevens

Heeft u vragen of ervaart u problemen met onze website? Neem contact met ons op via info@grondwerkvandenbroucke.be. Onze Privacyverklaring voldoet volledig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van mei 2018.

Persoonsgegevens die we verwerken

Vandenbroucke, met maatschappelijke zetel op Nijverheidsstraat 20A, 8760 Meulebeke, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer BE 0435 240 780, verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we over u verwerken:

  • Andere persoonsgegevens actief door u verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder en/of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens worden verzameld over kinderen zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we gegevens hebben verzameld over een minderjarige zonder toestemming, neem dan contact met ons op via info@grondwerkvandenbroucke.be, waarna we deze informatie zullen verwijderen.

Doel van gegevensverwerking

Vandenbroucke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Vandenbroucke analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Bewaartermijn persoonsgegevens

Vandenbroucke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vandenbroucke verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Vandenbroucke gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vandenbroucke gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Aanvullende informatie over cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. Hieronder volgt een overzicht:

  • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om de website te navigeren en de geboden functies te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw contactgegevens niet worden verstrekt.
  • Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken.
  • Cookies van sociale media: Deze cookies stellen u in staat om uw activiteiten op de website te delen via sociale media, zoals Facebook.

Google Analytics

We gebruiken ook diensten van derden, zoals Google Analytics, om informatie te verzamelen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt geaggregeerd om bijvoorbeeld het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoektijd en de bekeken pagina’s vast te stellen. We gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en de inhoud en waarde van onze website te verbeteren. Meer informatie over de manier waarop Google uw gegevens verwerkt, vindt u in het privacybeleid van Google.

Toegang tot, rectificatie of verwijdering van gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vandenbroucke, en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen bij ons en ons kunt vragen om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben in een computerbestand naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of uw verzoek tot intrekking van uw toestemming, of uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grondwerkvandenbroucke.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Vandenbroucke wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Beveiliging van persoonsgegevens

Vandenbroucke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@grondwerkvandenbroucke.be.

Scroll naar boven