SPOORWEG
WERKEN
> Opbreken en plaatsen rails
> Leggen van dwarsliggers
> Graven en plaatsen kabelsleuven.
buisfunderingen voor
specialisten in ons vak
tram- & bovenleidingen
Grondwerken
> Plaatsen water- en septische putten
> Funderingswerken
> Betonwerken
> Aanlegvijvers

grondwerken home

GRONDWERKEN

• Plaatsen van citernes en septische putten
• Funderingswerken
• Betonwerken
• Baggeren en aanleggen van vijvers
• Nivelleren van parkings of terreinen

spoorwegwerken home

SPOORWEGWERKEN

• Opbreken van oude rails
• Plaatsen van nieuwe rails
• Leggen van beton en houten dwarsliggers
• Uitgraven & aanvullen van ballast
• Aanleggen van tramsporen & dwarsliggers
• Graven en plaastsen van kabelsleuven,
   perronboorden, grachten.
• Borstelen van het spoor na storm
   (met of zonder transportband)

 

putboringen home

BUISFUNDERINGEN & BERLINERWANDEN

• Buisfunderingen
• Berlinerwanden
• Verticaal drainagesysteem

Vandenbroucke een specialist met jaren ervaring

Vandenbroucke is de best geplaatste partner voor alle grondwerken. Hiernaast hebben wij ons reeds jaren gespecialiseerd in spoorwegwerken en buisfundering.
Ook berlinerwanden plaatsen behoort tot ons takenpakket. Samen met onze zusterbedrijven Monteyne en Debackere kunnen wij een zeer brede waaier aan activiteiten aanbieden.